TLHelpDesk logo
TechnoLogica HelpDesk Password is case sensitive.
TLHelpDesk logo
If you have any problems using THIS system (Helpdesk system), please contact your project manager or account manager in TechnoLogica. If you are HeRMeS customer you can also contact hermes-helpdesk@technologica.com for help with registration for the electronic support system.
 
Ако имате затруднения с използването на системата за електронна поддръжка (Helpdesk), моля свържете се с вашия основен контакт в Технологика, или с ръководителя на проекта. Ако сте потребител на системата HeRMeS, за помощ с регистрацията и достъпа до електронната система може да се свържете и с hermes-helpdesk@technologica.com.